rahatlıq

rahatlıq
is.
1. Qayğı, üzüntü, həyəcan, şübhə və s. olmadığı hal; asudəlik, dinclik, qayğısızlıq. Bu sözlərdən sonra Bəyim sanki öz qəlbində bir rahatlıq hiss etdi. İ. Ə.. <Hacı Murad:> Bu zalım uşaqlarının əlindən bir saat da rahatlığım yoxdur. S. S. A.. Rahatlığını pozmaq – narahat etmək, rahat qoymamaq, dincliyini pozmaq. <Rza:> <Bayquş> gələn gündən atamın da, anamın da rahatlığı pozulmuşdu. M. İ.. <Natiq:> Məni bağışlayın, Fərrux əmi, rahatlığınızı pozdum. B. Bayramov. Rahatlıq verməmək – daim narahat etmək, dinc qoymamaq, rahat buraxmamaq. <Pəri Gülnisəyə:> <Əbdül> daha bizə rahatlıq vermir, gedir, hərdənbir bəhanə ilə yüyürüb gəlir. C. C.. Məlun şübhə Məmmədbağıra rahatlıq vermirdi. S. H..
2. İstirahət, dinclik, dincəlmə. Heç rahatlığı yoxdur. – Yazın istisində, qışın qarında; Rahatlıq bilmədən yürür bu karvan. M. Müş.. Rahatlıq etmək (eləmək) dan. – dincəlmək, istirahət etmək, dincini almaq. Gülnar xanım bir az rahatlıq eləyəndən sonra bu gəlməyinin səbəbini dedi. (Nağıl).
3. Rahatlıqla şəklində zərf – dərdqəmsiz, firavan, rahat. Hacı Sultan . . iki evindən aldığı kirələrin sayəsində rahatlıqla keçinirdi. S. H..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • rahəti — ə. rahatlıq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • dinulik — is. 1. Rahatlıq, sakitlik, istirahət. Mənə alın tərimlə qismət oldu dincliyim. S. Rüst.. Bəli, Şamama dincliyi, rahat oturmağı başqa cürə başa düşən adamdı. Ə. Ə.. Dinclik bilməmək – istirahət etməmək, rahatlıq bilməmək, daim çalışmaq, işləmək,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • təskinlik — is. Sakitlik tapma, rahatlıq tapma, təsəlli tapma, aram tapma; sakitlik, rahatlıq, təsəlli. Sevgilin həsrətlə baxır üzünə; Səndən söz istəyir, təskinlik umur. N. Xəzri. Təskinlik tapmaq – sakit olmaq, rahat olmaq, təsəlli tapmaq, sakitləşmək,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yüngüllük — is. 1. «Yüngül»dən mücər. (ağırlıq ziddi). Havanın yüngüllüyü. Paltarın yüngüllüyü. Xasiyyətin yüngüllüyü. Vəzifənin yüngüllüyü. 2. məc. Yüngül hərəkət, qeyri ciddilik. Yüngüllük etmək – qeyri ciddi hərəkət etmək. 3. məc. Arxayınlıq, rahatlıq… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • asayiş — f. 1) əmin amanlıq, sakitlik; 2) dinclik, rahatlıq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • asudəgi — f. asudəlik, rahatlıq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • fərağ — ə. 1) vaz keçmə, tərk etmə; 2) istirahət; 3) rahatlıq, aludəlik …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • hüzur — ə. 1) hazır olma, mövcud olma; 2) rahatlıq, asudəlik, dinclik; 3) ön, qabaq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • istirahət — ə. dincəlmə, rahatlıq, dinclik …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • qərar — ə. 1) durma, aram tutma, sakit olma; 2) möhkəmlik, səbat; 3) rahatlıq, istirahət; 4) davam, sürəklilik; 5) qətnamə; 6) sərəncam, hökm; 7) vəziyyət, hal; 8) səbir, dözüm, təmkin …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”